Poradenství

O bazénové vodě

Sdílet

Znečištění vody

Znečištění vody se projevuje zákalem a zabarvením vody, což je způsobováno jemnými koloidy anorganického i organického původu, které jsou rozptýleny po celém bazénu. Kromě těchto látek se ve vodě vyskytuje množství vlasů a různého textilního materiálu z plavek a dále prostřednictvím těl koupajících nebo jejich tělesnými sekrecemi se mohou do vody dostávat různé znečišťující látky a zárodky. Je tedy nutno vodu kontrolovat a dezinfikovat. Dezinfekce se většinou provádí chlórem, jehož hodnota by neměla překračovat 3mg.

Technologie úpravy vody

Cílem všech provozovatelů bazénů je křišťálově čistá a hygienicky nezávadná voda.

Každý bazén potřebuje vodu filtrovat a dezinfikovat, aby zůstávala průzračně čistá. K tomu slouží filtrační jednotky, jejich velikost se stanoví podle objemu bazénu. Filtrace je proces oddělování pevných částic rozptýlených ve vodě pomocí filtrační přepážky, která zachytí pevné částice a propustí tekutinu. Filtrací (v kombinace s vysáváním) odstraníme z bazénu většinu nečistot a tím snížíme rozklad a zahnívání pevných částí v bazénové vodě. Zredukuje se tím dávkování chemie a tím se sníží i finanční náklady na provoz bazénu. Filtrace funguje na principu zachtávání a cezení nečistot v písku, přípradně ve filtračních vacích nebo kartuších. Filtry tedy můžeme rozdělit na:

  • pískové
  • kartušové
  • filtry na bázi textilních vaků
  • molitanové

Výměna vody v bazénu

Vodu v bazénu je třeba permanentně doplňovat, protože se ztrácí především praním filtrů a odpařováním. Voda se doplňuje buď manuálním dopouštěním přímo do bazénu (hadicí nebo nápustným zařízením), případně do trubních rozvodů nebo automaticky (plovákovým spínače, který se umísťuje do skimmeru nebo do přepadové jímky).

Dezinfekce vody

Úprava bazénové vody je spojena s dávkováním dezinfekčních prostředků, koagulačních prostředků a dávkovacím zařízením pro udrřžení neutrální hodnoty pH vody. K hygienickému zabezpečení, zdravotní nezávadnosti vody, zamezení tvorby řas, udržování hodnoty pH, odstranění koloidních částic apod. se používají dezinfekční prostředky, které se dávkují do bazénu ručně na základě naměřených hodnot nebo automaticky dávkovacími čerpadly. U komfortnějších bazénu je používán plně automatický měřící, regulační a dávkovací systém, kde se se nastavují požadované parametry automaticky.

V podstatě se používá několik způsobů dezinfekce vody:

  • chlórováním
  • bezchlórové systémy – Ultrafialové záření nebo ozónování

Chlórování – patří k nejběžněji používaným dezinfekcím vody. Chlór celkový (aktivní) = chlór volný + chlór vázany. Volný chlór je ten, který se do vody běžně dávkuje. Vázaný chlór je část chlóru, která se ve vodě labilně váže na dusíkaté látky (jsou do vody vnášeny jako složky potu z lidského těla) a zůstává pro dezinfekční účely aktivní je však zdravotně závadný. Pro rodinné bazény se dodává nejčastěji chlórový granulát – rychle rozpustný, pro rychlé zvýšení obsahu dezinfekce; chlórové tablety – pomalu rozpustné, udržují tak vodu čistou řadu dní; chlornan sodný – tekutý, ředěný, většinou se používá pro automatické dávkovače.

Bezchlórové systémy – pro osoby, které trpí alergiemi (svědění kůže, pálení očí, dráždění sliznic apod.) se používají tzv. bezchlórové systémy čištění vody, které jsou však poměrně drahé. Zařízeními čistícími vodu bez chlóru jsou systémy provozované pomocí UV-záření, ionizací nebo aktivním kyslíkem. Pro úpravu bazénové vody se používají zejména:

  • elektrolytický systém, který využívá uvolňování iontů mědi a stříbra z elektrod
  • systém elektrolýzy soli, který využívá k úpravě vody přeměnu rozpuštěné soli (NaCl) pomocí elektrolýzy na chlor (Cl) a sodík (Na), přičemž následně dojde k opětnému sloučení
  • ozonizace, což je systém využívající k dezinfekci vody ozónu (O3) vstřikovaného injektorem do vody
  • bezchlórová chemie, je založena na bázi peroxidu vodíku, je příjemnější pro alergiky, méně zapáchá a je šetrnější k životnímu prostředí, proto se používá jako alternativa chlórové chemie, ale je cca o třetinu dražší

Ultrafialové záření – dezinfekce vody UV-zářením snižuje nebo zcela eliminuje obsah mikroorganismů ve vodě. Ve vodě nezanechává zdraví škodlivé produkty. Chuť a barva vody se nemění. Vyznačuje se jednoduchou obsluhou a údržbou. Další příjemnou vlastností pro uživatele je vysoká provozní spolehlivost, nízké provozní náklady (pořizovací náklady jsou ale vyšší), malé rozměry a jednoduchá montáž. Dezinfekce vody ultrafialovým zářením využívá baktericidních účinků ultrafialové části spektra, zejména vlnové délky blízké hodnotě 254nm, při které vykazuje nejvyšší účinnost. UV-záření zasahuje mikroorganismy, brání reprodukce a způsobuje jejich rozpad. Protože k dezinfekci není potřeba žádných chemikálií, uchovává si voda svoji přirozenou chuť, obsah minerálů a solí. Nedochází zde jako v případech používání chlóru k nežádoucím reakcím s látkami obsaženými ve vodě.

V posledních letech se doporučuje zejména úprava bazénové vody prostřednictvím elektrolýzy mořské soli. Princip spočívá v tom, že bazénová voda, ve které je rozpuštěna mořská sůl, prochází přes elektrolytickou komoru, v níž jsou titanové elektrody potažené drahými kovy (vykazují vysokou odolnost při vytváření chloru). Zde dochází v průběhu elektrolýzy k uvolňování plynného chloru, hydroxidových radikálů a do jisté míry i ozónu přímo do vody, takže jsou v bazénové vodě zničeny nebezpečné organismy. Tato úprava vody je finančně dostupná a pořizovací náklady se vrátí v krátkém čase díky úsporám za používané běžné chemikálie.

Bakterie a řasy
Různé bakterie, řasy a organické nečistoty se do vody dostávají ve formě výtrusů. Nejčastěji jsou to zelené řasy, ale mohou být i hnědé nebo černé. Zelené řasy obsahují chlorofyl a jsou životně závislé na světle, zatímco hnědé a černé řasy se rozmnožují především v tmavých částech bazénu. Tyto řasy mohou odolávat běžné dezinfekci vody a vyžadují zvláštní chemické ošetření zejména v průběhu koupací sezóny. Aby se zamezilo tvorbě řas nebo se odstranil růst již existujících řas ve vodě, vkládají se do vody ionty mědi (jako algizid) a koncentrace mědi ve vodě se rovněž testuje bazénovými testry. K prevenci tvorby a k hubení řas se používá rovněž chemický přípravek Algicid, který se vyrábí buď nepěnivý (používá se v bazénech s protiproudy) nebo pěnivý (užívá se v ostatních bazénech), je šetrný k životnímu prostředí, neobsahuje chlor a nevyžaduje žádná zvláštní opatření. Dříve se pro likvidaci vodních řas používala modrá skalice (síran měďnatý), ta má však velmi škodlivé a nežádoucí zdravotní i estetické účinky a při předávkování se může zvýšit obsah mědi ve vodě (při vyšší koncentraci je silně jedovatá).

Měření kvality vody
K hlavním sledovaným hodnotám patří především hodnota pH (kyselost vody), což je parametr, od kterého se odvíjí účine a dávkování jakékoli chemie. Proto je nutné sledovat a upravovat pH ze všeho nejdříve. Optimální hodnoty pH se pohybují mezi 7,0 – 7,6. Ideální hodnota, při které působí dezinfekce optimálně je v rozmezí pH 7,2 – 7,4 a na ni by se měla upravit kyselost vody po napuštění bazénu. K úpravě pH slouží přípravky – regulátory pH, a to pH minus pro snižování kyselosti a pH plus pro zvyšování kyselosti (nejčastěji se používá granulát nebo prášek). Druhou nejčastěji sledovanou hodnotou v bazénové vodě je hladina chloru. K testování pH a chloru Cl se používají různé testovací sady. Nejběžnější testry jsou buď kapkové nebo tabletkové.

Příslušenství k bazénům od E do Z

Další rady
Provoz a údržba bazénu

Údržba a čištění bazénů Údržbu bazénu je nutné provádět průběžně po celou dobu provozu bazénu. Na čištění a údržbu bazénů včetně prostorů jsou kladeny vysoké

Úprava vody během koupací sezóny

Úprava vody během koupací sezónyBěhem celé koupací sezóny je třeba pravidelně kontrolovat pH a hladinu chloru. Čím je voda teplejší tím rychleji chlór ubývá, proto

Jak na zelenou vodu

Voda je zakalená a špinaváZkontrolujte pH a hladinu chloru. Nebojte se přidat více chloru, než obvykle a nechte puštěnou filtraci klidně i několik dní dokud

Navigace