Obchodní podmínky

Nákupní řád

Nákupní řád stanovuje podmínky pro nákup mezi provozovatelem internetového obchodu (dále jen prodávající) a zákazníkem (dále jen kupující). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, je-li smluvní stranou spotřebitel, zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). 

Objednávka

Objednávka vytvořená v internetovém obchodě www.eBazeny.cz je pro Vás i pro eBazeny.cz závazná. Objednávka se považuje za uzavřenou a potvrzenou stiskem tlačítka potvrdit objednávku při vytvoření objednávky přes eshop popř. zasláním objednávky na e-mailovou adresu info@ebazeny.cz.  Zasláním objednávky souhlasíte s obchodními a reklamačními podmínkami http://ebazeny.cz/.  Objednávka přes eshop se automaticky ukládá do objednávkového systému internetového obchodu eBazeny.cz a automaticky Vám bude odesláno potvrzení na mailovou adresu uvedenou při registraci. Potvrzením objednávky ze strany eBazeny.cz vzniká mezi eBazeny.cz a zákazníkem řádná kupní smlouva podle §44 občanského zákoníka. Veškeré dodané zboží je až do úplného zaplacení majetkem eBazeny.cz.

Přijímáme pouze písemné objednávky (online eshop, e-mail).

Cena zboží

Cena zboží uvedená v internetovém obchodě http://www.ebazeny.cz/ je koncová s DPH. V ceně zboží není započítáno dopravné. Provozovatel internetového obchodu http://www.ebazeny.cz/ si vyhrazuje právo změny cen bez předchozího upozornění, měnit ceny na již uzavřených a potvrzených objednávkách není možné.

Platba

Hotově při osobním odběru, přijímáme Kč a €uro.

Dobírka  – PPL

Bankovní převod – zálohová faktura, zboží bude odesláno po připsání platby na náš účet. 

Cena dopravného

K objednávkám vytvořeným v internetovém obchodě http://www.ebazeny.cz/ si účtujeme následující poplatek za dopravu:

Při objednávce doručení na adresu do 3000,- Kč s DPH ….. 150,- Kč

Při objednávce doručení na adresu při platbě převodem – zálohovou fakturou do 3000,- Kč s DPH ……. 100,- Kč

Při objednávce nad 3000,- Kč s DPH ……. zdarma

Teleskopické tyče do 2 metrů: 200-250,- Kč (aktuální cenu naleznete v systému před potvrzením a odesláním objednávky)

Teleskopické tyče nad 2 metry: 600 – 650,- Kč (aktuální cenu naleznete v systému před potvrzením a odesláním objednávky)

Vířivé vany: 450 – 500,- Kč (aktuální cenu naleznete v systému před potvrzením a odesláním objednávky)

Při platbě převodem – zálohovou fakturou cena dopravného snížena o doběrečné 50-100,- Kč, závisí na výšši doběrečného.

Částka za dopravné se skládá z poplatku za dopravu a dobírkovou službu, balné neúčtujeme.

Toto je pouze informativní výčet, konkrétní výše dopravného se zobrazí v objednávce v kroku 3, teprve po kliknutí na „potvrdit objednávku“ se odešle závazná objednávka do systému a Vám okamžitě přijde potvrzení objednávky na Váš e-mail uvedený při registraci.

Zboží je možné si v dohodnutém termínu vyzvednout osobně – stačí v objednávce v zvolit „osobní odběr“. Na základě této skutečnosti o osobním odběru Vás budeme kontaktovat pro domluvení termínu vyzvednutí objednaného zboží, popř. nás vy můžete kontaktovat na info@ebazeny.cz nebo na tel. 775 BAZENY (229369).

Dodací lhůta

Dodací lhůta je 3-10 pracovních dní, ode dne odeslání Vaší objednávky a momentální skladovosti objednaného zboží. O přesném datu odeslání Vámi objednaného zboží budete informováni e-mailem. V případě nedodržení termínu máte právo zrušit svou objednávku a to písemně e-mailem na info@ebazeny.cz

Odstoupení od kupní smlouvy

Dle § 1829 občanského zákoníku má spotřebitel právo na odstoupení od kupní smlouvy do doby 14ti dnů. Lhůta běží de dne uzavření smlouvy a jde-li o:

 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží nebo
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat (uvést jméno, číslo faktury, telefon, e-mail) formou jednostranného právního jednání (dopisem zaslaným na náš e-maile info@ebazeny.cz). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

Při vracení zboží ve lhůtě 14ti dnů musí být dodrženy následující podmínky:

 • infomovat nás o této skutečnosti na info@ebazeny.cz
 • zaslat zboží v originálním obalu
 • zboží nesmí být poškozené ani použité
 • zboží musí být kompletní včetně všech příslušenství a dokumentů tzn. faktury, návodu atd., vše co bylo k produktu přiloženo

Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste toto zboží odeslal/a zpět. Platby zasíláme převodem na Váš bankovní účet.

Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupené od této smlouvy, zašlete zpět na adresu uvedenou na faktuře. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám zboží odešlete zpět před uplynutím 14 dnů. Ponesete přímé náklady spojené s vrácením zboží. 

Zaslání zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky budou odmítnuty a vráceny zpět odesílateli.

Ochrana osobních dat

Provozovatel internetového obchodu http://www.ebazeny.cz/ se zavazuje, že nebude poskytovat dle Zákona o ochraně osobních údajů 101/2000Sb. osobní data získaná registrací kupujícího třetím osobám, a že tato data budou sloužit jako důvěrná pouze pro interní účely provozovatele www.ebazeny.cz. V případě, že kupující bude chtít svůj souhlas se zpracováním osobních úadjů odvolat, musí tak učinit písemně na e-mail info@ebazeny.cz. Provozovatel obchodu www.ebazeny.cz se zavazuje, že neprodleně po obdržení odvolání souhlasu se zpracování osobních údajů vymaže veškerá tato data ze své databáze.

Ochrana osobní údajů GDPR

Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)je Správce.

Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu vyřízení Vašich objednávek a řešení reklamací.

Zpracovávám vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.

Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy.

Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)

Abych vás mohl informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracovávám vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu.

Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který mně poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.

Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Nejmenoval jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil jsem zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.

Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR

Záruka a reklamace

Záruku na prodávané zboží prodávající poskytuje dle obecně závazných právních předpisů. Není-li výslovně uvedeno u daného výrobku jinak, je záruční doba 24 měsíců při prodeji běžnému spotřebiteli (zakoupené výrobky nejsou použity k podnikatelské činnosti) a řídí se Občanským zákoníkem.

Záruka 12 měsíců se poskytuje dle Obchodního zákoníku při prodeji fyzické nebo právnické osobě (vlastnící IČO).

Záruka se začíná počítat ode dne prodeje resp. vystavení daňového dokladu. Záruka se prodlužuje o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením, živelnými pohromami jako například úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením a používáním, např. při nevhodném zvolení typu produktu na pracovní operaci, vady způsobené chybným používáním a manipulací, vady způsobené chybnou instalací výrobku, vady způsobené nesprávnou údržbou a skladováním a na vady způsobené neodborným zásahem do výrobku nebo porušením ochranných pečetí nebo nálepek.

Bezprostředně po dodání zboží je kupující povinen toto prohlédnout a bez zbytečných odkladů informovat prodávajícího o případných zjištěných závadách. Pokud v průběhu záruční doby shledá kupující zboží vadným, neprodleně informuje prodávajícího a dohodne se s ním na postupu vyřízení reklamace.

Reklamace lze uplatnit v souladu s ust. § 19 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, po celou záruční dobu, buď přímo na adrese prodávajícího, nebo u osoby, která je uvedena v záručním listě jako osoba oprávněná reklamaci vyřídit.

Reklamace zásilky tj. poškození či jiné nesrovnalosti při přepravě a doručení je nutné uplatnit bezprostředně po převzetí u přepravce a oznámit bez prodlení prodávajícímu.

V zájmu rychlého vyřízení je při uplatnění reklamace nutné zboží zaslat doporučenou zásilkou s kopií dokladu o zakoupení, specifikací vady a požadovaným způsobem vyřízení reklamace. Zboží neposílejte v žádném případě na dobírku a doporučujeme Vám ho pojistit.

Postup při uplatňování reklamace:

stáhněte a vyplňtě dokument „reklamační protokol“ (viz níže), popř. nás informujte mailem na info@ebazeny.cz nebo telefonem na 775 229 369

zboží řádně zabalte a zašlete spolu s vyplněným reklamačním protokolem popř. kopií dokladu adresu uvedenou na faktuře (najdete také v reklamačním protokolu)

nezasílejte reklamované zboží na dobírku, takovéto balíky nebudou převzaty!

Prodávající se zavazuje, že reklamace bude vyřízena bez zbytečný odkladů a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne uplatnění reklamace. O průběhu a výsledku reklamace bude prodávající kupujícího informovat písemně na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl při své registraci do internetového obchodu www.ebazeny.cz, popř. na žádost kupujícího může prodávající o výsledku reklamace informovat telefonicky.

Reklamační řád

1. Právo kupujícího na reklamaci vadné věci

Prodávající odpovídá kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal (§ 2161),

 • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží na základě reklamy jimi prováděné;
 • že věc se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá;
 • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy;
 • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti;
 • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů (za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci – § 2099).

Na žádost kupujícího mu prodávající potvrdí v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. V potvrzení uvede i své jméno, sídlo, IČO, případně další údaje potřebné ke zjištění jeho totožnosti (§ 2166 a § 15 odst. 2 novely ZOS). Toto potvrzení není záručním listem ve smyslu záruky za jakost (§ 2113).

Je-li to potřebné, vysvětlí prodávající v potvrzení srozumitelným způsobem obsah, rozsah, podmínky a dobu trvání své odpovědnosti i způsob, jakým lze uplatnit práva z ní plynoucí. V potvrzení prodávající zároveň uvede, že další práva kupujícího, která se ke koupi věcí vážou, nejsou dotčena. Nesplnění těchto povinností není na újmu platnosti potvrzení.

Nebrání-li tomu povaha věci, lze uvedené potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahujícím uvedené údaje (§ 2166).

Má-li prodaná věc při převzetí kupujícím vady, je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího, u kterého byla věc koupena, právo z vadného plnění (reklamaci) – § 2161 a 2172. Je-li však v potvrzení vydaném prodávajícím uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu v rámci vadného plnění u toho, kdo je určen k provedení opravy (§ 2172).

Za vadu, za kterou prodávající odpovídá, nelze považovat případy, kdy:

 • kupující vadu sám způsobil (§ 2170);
 • u věcí prodávaných za nižší cenu vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena, jestliže kupující o této vadě věděl před převzetím věci (§ 2167 a § 2170);
 • opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním;
 • a případy, kdy to vyplývá z povahy věci (§ 2167).

2. Místo pro uplatnění reklamace

Kupující má právo uplatnit reklamaci:

 • v kterékoli provozovně patřící prodávajícímu, v níž je přijetí reklamace možné, a to s ohledem na sortiment prodávaného zboží;
 • v místě nebo sídle podnikání prodávajícího (§ 19 odst. 1 ZOS);
 • požadavek na opravu věci provedenou v rámci práva z vadného plnění u osoby určené k takové opravě, uvedené v potvrzení prodávajícího o rozsahu a době trvání jeho povinností z vadného plnění, v případě, je-li tato osoba v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším (§ 2172).

Kupující je povinen prokázat oprávněnost svého nároku na uplatnění reklamace. Vedle vytknutí vady je tedy povinen prokázat, že reklamuje u správného prodávajícího či osoby určené k provedení opravy v rámci práva z vadného plnění a v zákonem stanovené době. To lze prokázat nejlépe prodejním dokladem či písemným potvrzením rozsahu a doby trvání povinností prodávajícího v případě vadného plnění (§ 2166), popř. dokladem o poskytnutí záruky za jakost (§ 2113).

3. Lhůta pro uplatnění reklamace

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí (§ 2165), přičemž projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí (§ 2161). Právo z odpovědnosti za vady lze uplatnit pouze u vad, za které prodávající kupujícímu odpovídá (§ 2167 a 2170).

Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojeném k věci nebo v reklamě uvedena doba, po kterou lze věc použít, má tato informace charakter záruky za jakost (§ 2165 a 2113).

Ujednají-li prodávající a kupující zkrácení doby pro uplatnění práv z vadného plnění, nepřihlíží se k takovému ujednání (§ 2168).

Ujednají-li prodávající s kupujícím ještě předtím, než kupující může uplatnit právo z odpovědnosti za vady věci, že se jeho práva omezí nebo že zanikají, nepřihlíží se k tomu (§ 2174).

Zárukou za jakost se prodávající zavazuje, že věc bude po uvedenou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si uchová obvyklé vlastnosti (záruční doba). Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci (§ 2113). Záruku za jakost je třeba poskytovat písemnou formou (záruční list), zvláště v případech, je-li delší než doba použitelnosti uvedená výrobcem na obalu věci (§ 2114).

Pro oznámení vady, na kterou se vztahuje záruka za jakost, a pro uplatnění práva z vadného plnění platí rovněž ustanovení článku 1 a 2 tohoto reklamačního řádu (§ 2172 a § 19 ZOS).

Záruční doba běží od odevzdání věci kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než prodávající, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost (§ 2115).

Jakmile kupující zjistí vadu, oznámí to bez zbytečného odkladu prodávajícímu a věc prodávajícímu předá, nebo ji podle jeho pokynů uschová nebo s ní jinak vhodně naloží tak, aby vada mohla být přezkoumána. Vytkl-li kupující prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadnou věc užívat (§ 1922).

Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

Při oprávněné reklamaci náleží kupujícímu za zákonem stanovených podmínek i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva (§ 1924).

Právo z vadného plnění nevylučuje právo na náhradu škody; čeho však lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění, toho se nelze domáhat z jiného právního důvodu (§ 1925).

4. Postup při vyřizování reklamace

Má-li věc při převzetí vady, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže (vše § 2169).

Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil (§ 2170).

Je-li kupující spotřebitelem, prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo na dodání nové věci nebo právo odstoupit od smlouvy, případně může požadovat slevu (§ 19 odst. 3 novely ZOS, s využitím ustanovení § 2106).

Prodávající je povinen vydat spotřebiteli písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy (§ 19 odst. 1 ZOS).

V ostatních případech potvrdí prodávající nebo osoba určená k provedení opravy kupujícímu v písemné formě provedení opravy a dobu jejího trvání (§ 2173).

Za vyřízení reklamace se považuje až podání informace o vyřízení reklamace prodávajícím spotřebiteli v souladu s nálezem Ústavního soudu č. III. ÚS 2983/08 ze dne 10. 11. 2009.

Pro případy nepřevzetí věci kupujícím po uzavření reklamačního řízení se použijí přiměřeně ustanovení o úschově (§ 2408).

Navigace