Alkalinita – 1 kg

SKU : 911400100

182 

150 bez DPH

Slouží ke stabilizaci pH, zvyšuje účinnost chloru, používá se i při bezchlorových úpravách

997 skladem

Sdílet produkt
20 let zkušeností

Bazény, příslušenství a další doplňky prodáváme přes 20 let

Produkty skladem

Většinu produktů máme skladem a rychle odesíláme

Doprava nad 3000 kč zdarma

kromě nadrozměrných zásilek

Alkalita slouží ke stabilizaci pH a snížení spotřeby pH. Zvyšuje účinnost chloru. Používá se i při bezchlorových úpravách.
Z důvodu používání např. ohřevu vody a dezinfekčních prostředků může docházet ke snižování alkality vody a následně ke kolísání pH. Doporučená alkalita bazénové vody je 80 – 175 g/m3 CaCO3.

představuje souhrn bazických látek rozpuštěných ve vodě, které zabraňují náhlým změnám pH, optimální hodnota celkové alkalinity se pohybuje v rozmezí od 80 do 120 mg/l, má vliv na účinnosti dezin­fekce, na úpravu hodnot pH, tvorbu sraženin různých složek z vody a na korozi kovových součástí.

Je-li celková alkalita (CA) příliš vysoká, bývá také příliš vysoké pH, a navíc vykazuje vysokou míru stability – má tzv. vysoké pufrační schop­nosti. Je-li CA příliš nízká, pH není stabilní a má velmi velké a časté výkyvy.

Nejzajímavější ale je hydrogenuhliči­tanový aniont, ten totiž dokáže jeden vodík odštěpit (v takovém případě se chová jako kyselina), ale také může jeden vodík přijmout (chová se jako zásada). Hydrogen uhli­čitanový aniont tedy dokáže neutralizovat jak přídavek kyseliny, tak přídavek zásady, vlivem čehož nedojde k žádné změně pH.

Příliš vysoká celková alkalita je tedy dána vysokým obsahem hydro­genuhličitano­vých aniontů.Voda s vysokou CA má velkou neutra­lizační kapacitu a je velmi nesnadné změnit její pH. Nejdřív je nutné spotřebovat, zneutralizovat, ve vodě přítomné hydro­genuhličitano­vé anionty a teprve poté se začne pH měnit.Voda s vy­sokou CA mívá většinou také vysoké pH, a to se nedaří snížit. V takovém případě silně roste spotřeba kyseliny, ale také desinfek­ce, neboť jak již bylo zmíněno, při vyšším pH významně klesá účinnost chloru.

Příliš nízká celková alkalita znamená, že ve vodě je málo hydrogenuh­ličitanových iontů.Pak stačí i velmi malá dávka patřičného přípravku na velmi prudké snížení nebo zvýšení pH. V našich podmínkách se optimální hodnota celkové alkality pohybuje mezi 80 až 120 mg/l ve formě CaCO3 (uhliči­tanu vápenaté­ho).

Na změření celkové alkality existují testery, ale pro její přesné změření lze lépe použít dokonalejších fotometrů.

Navigace