Poradenství

Úprava vody ve vířivkách

Sdílet

1. DEZINFIKOVÁNÍ VAŠEHO BAZÉNU

Tento návod je proveden tak, aby poskytl majiteli bazénu základní informaci o ošetřování vody v bazénu. Doporučuje se, aby před prvním napuštěním byl otestován Váš zdroj vody. Když budete znát charakteristiku Vašeho vodního zdroje, může Vám to pomoci udržet čistou a čirou vodu na pravidelné bázi.

Počáteční ošetření vody

1. Když je Váš bazén plný, přidejte do něj preventivní prostředky zabraňující zbarvení a tvorbě vodního kamene.

2. Pro stabilizaci pH otestujte a regulujte alkalitu na úroveň doporučenou výrobcem.

3. Nechte vodu cirkulovat 24 hodin.

4. Otestujte pH. Ideální rozpětí je 7,2 až 7,6. Regulujte, pokud je nutné, přípravky na snížení či zvýšení pH.

5. Nechte vodu cirkulovat 30 minut.

6. Aplikujte chlorové tablety dle dávkování uváděné výrobcem. Ozonátor podstatnou měrou snižuje použité množství chloru.

7. Kdykoliv aplikujete bazénovou chemie, méně je lépe. Dávejte chemikálie v malých množstvích po několik dní.

Je ve Vašem bazénu zabudován ozonátor?

Ozonátor je velice jednoduché sledovat. Dodržujte procedury uvedené dole k zajištění stále čisté, zdravé vody:

1. Při použití chloru a DPD testovacího balíčku, změřte volně dostupný chlor a celkový chlor. Jakmile rozdíl bude menší než 0,5 ppm, výkonné oxidační činidlo z Vašeho ozonátoru se dostane do Vašeho bazénu a vyčistí Vaši vodu. Bude pouze potřebné přidat malé množství chlóru k udržení dezinfekce.

2. Zkontrolujte pH, celkovou alkalitu a vápennou tvrdost jak je doporučeno Vaším dealerem SunriseSpas a upravte, pokud je potřeba. Poznámka: Při použití ozonátoru, udržujte pH v rozmezí 7,6 až 7,8.

3. Zkontrolujte, zda bublinková mlha, vstupující do bazénu přes určenou ozónovou trysku, je konsistentní. Nepravidelné probublávání by mohlo signalizovat nějakou blokaci v čerpadle nebo potrubí, zavzdušnění cirkulačního čerpadla, špinavou cartridge, nízkou hladinu vody nebo problémy s fungováním pumpy.

4. Zkontrolujte, zda žhavící díl na ozonátoru je modrý, abyste se ujistili, že ultrafialová žárovka je zapnuta. Také je možné zkontrolovat malé světýlko, které je umístěno napravo od vrchního kontrolního panelu, abyste se ujistili, že žárovka je zapnuta.

5. Odpojte hadičku od žhavícího dílu a položte prst na konec hadičky, kde byste měli cítit sání. Tím se ujistíte, že perličková mlha prochází ozonátorem.

Zapamatujte si: Voda ve Vašem bazénu není ošetřována pokud nefunguje cirkulační systém. Čím déle cirkulační systém běží, tím čistější Vaše voda bude. To není problém u bazénů s vlastní cirkulačním čerpadlem. Avšak, u modelů které používají nižší rychlosti dvou-rychlostního čerpadla k cirkulaci vody, by filtrační cyklus neměl být kratší než 4 – 6 hodin denně.

2. PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA BAZÉNUDenní udržba

Abyste udrželi vodu ve Vašem bazénu jiskřivě čistou a bez zápachu, dodržujte následující kroky:

1. Bazény s nastavitelnými filtračními cykly by měly pracovat minimálně 8 hodin denně, aby se odstranily nahromaděné nečistoty, které se mohou vyskytnout (4 hodiny u 12 hodinového režimu)

2. Testujte pH, aby se udržovalo na úrovni 7,2 – 7,6. Pokud je používán ozonátor, pH by mělo být 7,8 v době provozu ozonátoru.

Týdenní údržba

Pokud bazén není v provozu:

1. Aplikujte přípravek na odstranění vodního kamene (dávkování dle návodu výrobce), abyste zabránili tvorbě kamene a zbarvení vody. Cirkulujte vodu po dobu 30 minut.

2. Bazén by měl být ošetřen přípravkem se šokovou terapií na vodu v bazénu (př. přípravky na bázi chloru nebo kyslíku) v případě že se objeví nečistoty během týdne. To eliminuje jakýkoliv zápach a obnoví čistotu vody.

Periodická údržba

1. Tuky, oleje a organické odpady se mohou akumulovat ve filtru, snížit jeho výkonnost a limitovat efektivitu dezinfekčních prostředků. Vyčistěte filtr přípravkem na čištění cartridge, jak předepsáno. Fyzicky čistěte koš filtru denně.

Poznámka: Nedoporučuje se používat kyselinu solnou na cartridge, neboť je to agresivní chemikálie, která se špatně vyplachuje, končí zpět ve vodě a způsobuje nízkou úroveň pH.

2. Použití norné koule sníží obsah tuků, pěny a nečistot v bazénu. Norná koule působí jako před-filtr a zvýší životnost Vaší cartridge.

3. Použití termálně zatepleného krytu zredukuje odpařování a tepelné ztráty. Zakrývejte bazén krytem vždy, když bazén není v používání.

4. Jakmile jednou nastavíte příjemnou teplotu vody, nechte termostat na této hodnotě. Výrazné změny teploty stojí více energie.

5. KDY VYPUSTIT VODU Z BAZÉNU. Kvůli teplé vodě a odpařování se zvyšuje množství nerozpustných látek, proto doporučujeme vypuštění a napuštění nové vody do bazénu každé 2 – 4 měsíce – v závislosti na užívání!

6. Vyčistěte Váš filtr minimálně každé dva týdny nebo po každém náročnějším používání, omytím Vašich filtrů v přípravku na čištění filtru..

Poznámka: odstraňte všechny předměty plovoucí ve vodě před odstraněním sběrného koše a filtru, mohli by být nasáty do čerpadla.

Poznámka: Bazény by neměli být nechány v provozu bez filtrů. Vyndejte filtry k čistění. Vždy vypněte bazén před výměnou cartridge. Nečistoty se mohou dostat do vodoinstalace a způsobit škody.

3. TIPY NA CHEMICKOU ÚDRŽBU

Čtěte tato nařízení pečlivě:

  1. Vždy dodržujte doporučení a návod dle specifikací výrobce
  2. Vždy přidávejte chemikálie do vody, nikdy nepřidávejte vodu do chemikálií
  3. Chemikálie nemíchejte
  4. Chemikálie uchovávejte na chladném, suchém a větraném místě, mimo dosah dětí
  5. V případě kontaktu nebo pozření chemikálie se řiďte pokyny na etiketě produktu
  6. V blízkosti chemikálií nikdy nekuřte.
  7. Zavírejte obaly s chemikáliemi, pokud je nepoužíváte.

Vodní chemická rovnováha

Vodní chemická rovnováha je důležitá pro celkové fungování bazénu. Vodní podmínky u žádného bazénu nejsou stejné. Vodní zdroj, umístění bazénu a frekvence používání, to všechno může mít vliv na vodní rovnováhu. Nerovnováha ve vodě může poškodit zařízení, zejména topné těleso, činí vodu nepříjemnou pro uživatele a snižuje efektivitu dezinfekčních prostředků. Aby byla voda v rovnováze musí být celková alkalita, pH a vápenná tvrdost ve správném rozmezí. Poškození zařízení způsobené nesprávnou vodní chemií není zahrnuto v záruce.

pH

Zjednodušeně pH je měřítko, které nám říká, zda je voda zásaditá, neutrální či kyselá. Voda v bazénu má být mírně zásaditá 7,2 – 7,6; 7,8 když funguje ozonátor. Nízké pH pod 7,2 vede ke korozi bazénu a dráždí kůži koupajících se. Sanitační prostředky se rychleji rozpadají. Nízké pH může být korigováno přidáním přípravkem na zvýšení pH.

Alkalita

Celková alkalita je měřítkem alkalických látek ve vodě. Působí jako stabilizátor pH, který zabraňuje velkým změnám v pH. Celková alkalita by měla být v rozmezí od 80 do 150 ppm, ideálně pak 120 ppm. Chlorové tablety mají tendenci postupně snižovat úroveň alkality.

Nízká celková alkalita způsobuje: pohyby v pH korozívní vodu dezinfekční prostředky jsou neučinné Ke zvýšení celkové alkality, použijte přípravek na zvýšení alkality.

Vysoká celková alkalita způsobuje : zakalenou vodu tvorbu vodního kamene. Pro snížení celkové alkali ty použijte přípravek na snížení pH.

Vápenná tvrdost

Vápenná tvrdost je tvrdost představovaná nerozpuštěným vápníkem. Požadovaná hodnota je mezi 150 ppm a 280 ppm. Nízká vápenná tvrdost způsobuje: korozívní vodu zbarvení bazénu

Použijte přípravek na snížení tvorby vodního kamene (Neplňte bazén měkkou vodou!)

4. BĚŽNÉ PROBLÉMY S VODOU A JEJICH ŘEŠENÍ

PROBLÉMMOŽNÁ PŘÍČINAŘEŠENÍ
Zakalená vodaa) tvorba organických nečistota) aplikujte šokovou čistící terapii (chlorová nebo kyslíková)
 b) tvorba volných nečistotb) použijte přípravek na úpravu průzračnosti vody, použijte plovoucí před-filtr.
 c) vysoké pHc) aplikujte přípravek na snižování pH dokud není dosaženo hodnoty pH 7,2 – 7,6
 d) vysoká celková alkalitad) aplikujte přípravek na snižování pH dokud není dosaženo hodnoty celkové alkality 80 – 150 ppm
 e) vysoká tvrdost vodye) aplikujte prostředečk zabraňující tvorbě usazenin a vodního kamene (změkčovač vody) dokud není dosaženo hodnoty 150 – 280 ppm
 f) nedostatečná filtracef) znečištění filtr, vyčistěte čističem filtr
 g) vysoký obsah volných rozpuštěných částicg) vypustit vodu a napustit čistou
Zabarvená vodaa) rozpuštěná měď, železo a další kovy v napájecí vodě nebo rozvodecha) použijte přípravek na úpravu průzračnosti vody
 b) vodní řasyb) použijte přípravek pro hubení vodních řas
 c) vůněc) přestaňte používat vonné látky do koupele
Tvorba pěnya) vysoká koncentrace olejů a organických nečistot které jsou dmýchány tryskamia) aplikujtte odpěňovač
 b) měkká vodab) aplikujte přípravek pro zvyšování tvrdosti (vápníku) vody dokud nebude dosaženo hodnoty 150 – 280 ppm
Tvorba usazeninvysoká hladina vápníku, vysoké pH, vysoká alkalitačástečně vypustěte vodu, aplikujte prostředek zabraňující tvorbě usazenin a vodního kamene a korigovat pH na úroveň 7,2 – 7,6 a alkality 80 – 150 ppm
Zápachvysoká úroveň organických nečistotaplikujte šokovou čistící terapii (chlorová nebo kyslíková)
Podráždění očí/pokožkypříliš nízká hodnota pHaplikujte příprave na zvyšování pH dokud není dosaženo hodnoty 7,2 – 7,6

Příslušenství k bazénům od E do Z

Další rady
Provoz a údržba bazénu

Údržba a čištění bazénů Údržbu bazénu je nutné provádět průběžně po celou dobu provozu bazénu. Na čištění a údržbu bazénů včetně prostorů jsou kladeny vysoké

Úprava vody během koupací sezóny

Úprava vody během koupací sezónyBěhem celé koupací sezóny je třeba pravidelně kontrolovat pH a hladinu chloru. Čím je voda teplejší tím rychleji chlór ubývá, proto

Jak na zelenou vodu

Voda je zakalená a špinaváZkontrolujte pH a hladinu chloru. Nebojte se přidat více chloru, než obvykle a nechte puštěnou filtraci klidně i několik dní dokud

Navigace