Poradenství

Zelbrite – Filtrační medium

Sdílet

ZELBRITE – Aktivní složka Clinoptilolite

Na světě existuje řada zeolitických materiálů s odlišnými vlastnostmi. Klíčově důležitou složkou v našem produktu Zelbrite je minerál Clinoptilolite. Jedna z jeho vlastností je struktura podobná nekonečné kleci s rozlehlými vnitřními prostorami – póry. Povrchová area Clinoptilolitu je velmi rozsáhlá a to 20 až 30 m2 / 1 gram. Velikost jeho povrchu si nejlépe představíme když uvážíme, že jedna kávová lžička Zelbritu obsahuje plochu velikostí fotbalového hřiště. Když uvážíme náplň Zelbritu ve vašem filtru jistě si nyní dovedete představit jak efektivní filtrační plochu tím získáte.

Další úžasnou vlastností Clinoptilolitu je to, že je chemicky aktivní. Uvnitř své struktury obsahuje ionty vápníku, magnézia a sodíku které je schopen vyměnit za polutanty jako je amoniak, který je velmi často přítomen ve vodě. Tento proces se nazývá iontová výměna a je důležitou vlastností Zeibritu, kromě jeho schopnosti velmi účinně zachycovat mechanické nečistoty.

Kromě shora uvedených vlastností má Zeibrite rovněž schopnosti absorbovat celou řadu molekul organických polutantu přítomných ve vodě.

V procesech úpravy vody jsou vynikající vlastnosti Clinoptilolitu vědecky prokázány a lze je dokladovat. Produkt Zelbrite je avantgardním přínosem v procesu úpravy vody a k dosažení její superior kvality čímž poskytuje provozovatelům bazénů zdravotní a ekonomické výhody.

Zelbrite jako filtrační medium

Produkt Zelbrite využívá všechny unikátní vlastnosti Clinoptilolitu již popsané a tak při jeho použití v procesu filtrace je výsledkem voda neporovnatelně čistější a zdravější nežli při použití jiných známých filtračních medií jako je písek, DE nebo kombinace aktivní uhlí / písek.

Vysvětlit rozdíl fyzikálních schopností materiálu v zachycení pevných nečistot lze na příkladu písku, jehož povrch je prakticky hladký a neporézní. Znečištění je proto možné zachytit pouze mezi zrny písku. Zeibrite na rozdíl od písku nejenže zachycuje znečištění mezi svými zrny, avšak rovněž využívá obrovské porézní plochy zrna a jeho duté struktury. Schopnosti Zeibritu zachytit nečistoty je mnohonásobně vyšší nežli u ostatních filtračních medií. Zeibrite má rovněž schopnost zachytit i colloidní částice.

Z pohledu chemického je důležité si uvědomit, že většina znečištění ve vodě je původu organického a je produkována lidmi (od šupinek kůže až po moč). Tyto organické sloučeniny obsahující dusík se postupně rozkládají vytvářejíce amonia / amonium. Chlór, který je používán k desinfekci vody se spojuje jak s amoniem tak i s organickými polutanty a vytváří tak dráždivé a nebezpečně látky. Například, smíšením iontů amonia s chlórem dojde k tvorbě chloraminů (při testu se objeví jako celkový chlór). Chloraminy jsou složeniny všeobecně zodpovědné za odpudivý zápach, pálení očí nebo i kůže v bazénech.

Svou schopností odstranit amonium iontovou výměnou tak Zelbrite významným způsobem sníží schopnost formovaní těchto složenin. Navíc, chemické absorbční schopnosti Zelbritu odstraní závadné organické polutanty čímž opět sníží možnost jejich reakce s chlórem.

Kromě super kvality vody pro koupající, množství nutného aktivního chlóru pro dezinfekci se znatelně sníží v důsledku odstranění amonia a organických znečištění.

V důsledku snížení požadavků na chemikálie dojde rovněž ke snížení TDS (total dissolved solids).

Životnost produktu

Většina depositů zeolitických materiálů ve světě je poměrně měkká a tudíž absolutně nevhodná k použití v náročném filtračním režimu (praní a tření mezi částicemi ve filtru). Aktivní složka Zelbritu – clinoptilolite je zapouzdřen ve velice pevné a stabilní minerální sloučenině výsledkem čehož jsou velice robustní částice – zrna Zelbritu. Výsledkem je prodloužená životnost Zelbritu (podobná jako u písku) v důsledku jeho mimořádné tvrdosti a odolnosti. Fyzikální vlastnosti zelbritové náplně ve filtru umožňují jeho provoz po roky pouze s běžnou údržbou jako je praní filtru (backwash). Z pohledu chemických vlastností je třeba považovat Zelbrite za chemickou houbu. Jakmile je tato houba zcela saturovaná, je potřeba ji regenerovat, aby její benefiční chemické schopnosti zůstali zachovány.

Regenerace Zelbritu

Pro účely regenerace chemické kapacity Zelbritu je proces iontové výměny obrácen. Tohoto procesu je dosaženo použitím iontů sodíku k vytlačení zadržených iontu např. iontů amonia. Mechanismu regenerace je v praxi jednoduchý. Náplň Zelbritu ve filtru se nechá namáčet v 10 % roztoku soli (1 kg NaCI na každých 10 litrů). V tomto „nálevu“ se ponechá po dobu 6- 12 hodin nebo jednoduše přes noc. Po této době se takto regenerovaný filtr běžně používaným způsobem vypere (backwash) a vypláchne (rinse). Tímto je Zelbritový filtr připraven pro další provoz. Frekvence chemické regenerace Zelbritového filtru závisí na účelů jeho použití, tj. charakteristika bazénu a jeho zatížení. Z praxe lze uvézt že u soukromých rodinných bazénů je chemická regenerace Zelbritové náplně potřebná po 2 letech provozu.

Rekapitulace výhod

Výhody produktu Zelbrite se dají zařadit do následujících kategorií :

 • Kvalita vody
 • Zdravotní výhody
 • šetrnost vůči životnímu prostředí
 • ekonomické výhody

  

1. Kvalita vody

 • vysoká kapacita zadržení a odstranění i těch nejjemnějších částic – lepší nežli u DE (diatomaceous earth) zaručuje čistější vodu v bazénu
 • chemická iontová výměna a také absorpční schopnost materiálu Zelbrite zajišfuje redukci amonia a řady organických polutantů. Lze dokladovat naměřením nižších hodnot celkového chlóru a amonia
 • výsledkem nižší spotřeby chemikálií, hodnoty TDS (total dissolved solids) budou znatelně nižší, což Ize rovněž potvrdit naměřenými hodnotami TDS

2. Zdravotní výhody

 • jsou eliminovány nepříjemné pocity pálících očí, svědící a vysychající kůže a nepříjemný zápach okolí.Tyto nepříjemné stavy charakterizující často některé bazény jsou způsobeny mono a di-chloramíny – výsledek reakce aktivního chlóru použitého pro desinfekci vody a amonia / ammonium. Odstraněním amonia / ammonium pomocí Zelbritu je tak zamezeno vzniku těchto nepříjemných a nebezpečných složenin
 • mezi zdravotními odborníky je často diskutována otázka možnosti formace potenciálně karcinogeních látek z interakce mezi amoniem, organickou kontaminací a chlórem. Schopností Zelbritu odstranit z vody amonium / ammonia a organické polutanty před tím, nežli jsou schopny interakce s chlórem, je možnost vzniku těchto potenciálně karcinogeních látek výrazně omezena

3. Šetrnost vůči životnímu prostředí

 • schopnost Zelbritu, jeho kapacíta zadržovat veliké množství znečištění znamená, že praní filtru není potřeba provádět tak často jako u filtrů s pískovou náplní. Znamená to menší množství znečištěné vody do odpadního systému
 • výsledkem chemické schopnosti Zelbritu a jeho velké pohlcovací kapacity je vysoce efektivní účinnost chlorace a tudíž snížení spotřeby ostatních chemikálií používaných pro kontrolu pH. To ve výsledku znamená znatelně nižší množství TDS (total dissolved solids) je vypouštěno do odpadního systému

4. Ekonomické výhody

Ačkoliv pořizovací náklady na Zelbrite při porovnáním s filtračním pískem jsou vyšší, vlastní ekonomické výhody se projeví až při provozu bazénu. Vzhledem k snížení častosti praní filtru (v některých případech až o 50 %) dojde ke snížení spotřeby vody. Voda vypouštěna při praní do odpadního systému má v sobě, z hlediska ekonomického ještě zahrnuty položky tepla a chemikálií pro úpravu vody. Ekonomické výhody se proto dají okamžitě vyjádřit menšími náklady na množství vody, množství energie na její ohřev a náklady na chemikálie.

 • Vyšší účinnost chlorace (výsledek schopnosti Zelbritu odstranit amonia / amonium a organická znečištění) významně redukuje množství aktivního chlóru potřebného k účinné sanitaci vody. Výsledkem je snížení spotřeby aktivního chlóru až o 30 % a více !
 • pohlcovací schopnost Zelbritu a nižší potřeba chlóru rovněž přináší snížení spotřeby látek pro kontrolu pH
 • v důsledku nižší hmotnosti filtračního media Zelbrite dochází k menšímu odporu průtočné vody a tím k úspoře elektrické energie potřebné pro čerpadla
 • v souvislosti s použitím speciálních úpravárenských zařízení jako jsou SWC (chlorace pomocí elektrolýzy mírně slané vody) se sníží provozní doba těchto zařízení. Výsledkem je opět úspora a to v podobě delší životnosti desek elektrolytické cely
 • těchto významných ekonomických úspor není možno dosáhnout při použití jiných filtračních medií. Tyto výhody vám poskytuje pouze ZELBRITE !

TYP NÁPNĚZELBRITEPÍSEKDEKombinace písek a
aktivní uhlí
CharakterPoužití trvalé po mnoho letPoužití trvalé po mnoho letNáhrada po každém vyprání filtruNáhrada aktivního uhlí častá
Účinnost filtracevynikajícídobrávýbornávýborná
Mechanická filtrace2-3 microny15 micronů5 micronů15 micronů
Více násobná filtraceANONENEANO
Odstranění AmoniakuANONENEčástečně
Redukce chloraminuANONENEčástečně
Náročnost na obsluhuNízká, jednoduché praníNízká, jednoduché praní filtruVysoká, praní filtru odstraňuje náplňVysoká
Provozní nákladyNízké, permanentní filtrační mediumNízké, permanentní filtrační mediumNáhrada náplně po každém praní filtruVysoké

Příslušenství k bazénům od E do Z

Další rady
Provoz a údržba bazénu

Údržba a čištění bazénů Údržbu bazénu je nutné provádět průběžně po celou dobu provozu bazénu. Na čištění a údržbu bazénů včetně prostorů jsou kladeny vysoké

Úprava vody během koupací sezóny

Úprava vody během koupací sezónyBěhem celé koupací sezóny je třeba pravidelně kontrolovat pH a hladinu chloru. Čím je voda teplejší tím rychleji chlór ubývá, proto

Jak na zelenou vodu

Voda je zakalená a špinaváZkontrolujte pH a hladinu chloru. Nebojte se přidat více chloru, než obvykle a nechte puštěnou filtraci klidně i několik dní dokud

Navigace